Arborist on koolitatud puuhoolduse spetsialist, kes hooldab puittaimi kogu nende eluea jooksul. Vastava õppe läbinu tunneb puuliike ning nende bioloogilisi erisusi. Arvestab tööde tegemisel nii enda kui ka teiste isikute turvalisusega. Püüab parandada taimede tervislikku seisundit ning väljanägemist. Tööülesannete hulka kuulub ka sobilike taimede valimine istutuskohale, nede istutamine, ümberistutamine ning järelhooldamine.

Arboristi töö hõlmab ka puude eemaldamist kitsates oludes (majade lähedus, kalmistud, pargid, sõidu- ja kõnniteed). Selleks kasutatakse köieronimistehnikat või ka korvtõstukit.

Kõrgema taseme arborist võib olla konsultandiks ning koostada dendroloogilisi hinnanguid.

Eestis koolitatakse arboriste alates 2006 aastast Luua Metsanduskoolis ning alates 2012 aastast ka Pärnumaa kutsehariduskeskuses, Tihemetsas.

Kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida vaid Sihtasutus Kutsekoda veebilehel, aadressil www.kutsekoda.ee sisestades ees- ja perekonnanime.

stihl kettsaag