Hoone kohal, liinide kohal ning parkla läheduses olevate puude hooldus ning kahjustunud puude raie.
Valminud 26.05.2016