Ettevõtteid ja inimesi, kes pakuvad puuhooldust ja ohtlike puude raieid on Eestis hetkel rohkem kui kunagi varem. Iga aastaga nende arv suureneb. Mida oleks aga hea teada enne kellegi palkamist ning oma kinnistul puude otsa lubamist? Kuidas langetada õige valik, et konkreetne töö saaks tehtud kvaliteetselt ning et ohtu ei pandaks ka inimelusid?

Toon välja kolm kõige olulisemat punkti, mida küsida:

1. Kutsetunnistus. Kvalifikatsiooniga arborist on esimene kriteerium, millest peaks lähtuma (Näiteks arborist, tase 4. Kõige kõrgem tase on 5- meisterarborist, mida hetkel Eestis veel ei väljastata). Selle olemasolu saab kontrollida vaid sihtasutus Kutsekoda kodulehel (www.kutsekoda.ee), sisestades registrisse ees- ja perekonnanime. Tunnistuse omanik on läbinud vastava õppe, mille kestvus Eestis on alates 1,5 aastast ning mis lõpeb mahuka kahepäevase komplekseksamiga.

2. Varustus ja turvalisus. Hea on teada, millist varustust ja töövahendeid kasutatakse. Kvaliteetsed töövahendid on kallid, ning asjaarmastajad neid reeglina omale ei soeta. Puuhoolduseks mõeldud rakmeid, köisi ja muid spetsiifilisi lõikevahendeid tavakaubandusest ei leia. Valdav osa tooteid on võimalik tellida vaid spetsiaalsetest kataloogidest ning need omavad ka vajalikke turvasertifikaate.

3. Kuidas kavatsetakse töö läbi viia. Asja mitte tundval kliendil võib olla raske seda hinnata. Tasub küsida ja uurida sellegipoolest, kuidas? Loogiline ja läbimõeldud tööde järjekord ning selle selgitamine annavad esmase pildi, kas töö tegija on usaldusväärne.

Harry Truu, Sinu Aed OÜ