Saabunud kevad ja päikseselised ilmad annavad märku, et aeg kevadtöödeks on käes. Üheks
oluliseks kevadiseks tegevuseks aedades on muuhulgas ka puude hooldamine. Kuna just nemad
määravad aia üldilme suures osas, siis tasub nende välimuse ja tervise eest hästi hoolitseda. Hästi
hooldatud haljastus ning ka puud tõstavad kinnistu väärtust.

Millal lõigata?

Meie kliimas on mõistlik viljapuid lõigata siis, kui suured pakased on möödas ning temperatuurid
null kraadi lähedal. Vastasel korral on oht külmast rabedaid oksi murda. Varakevadise lõikuse
kasuks räägib ka see, et lõikepinnad jäävad avatuks lühemaks ajaks – puittaimede elutegevus
aktiveerub kevadel.
Puuhooldus peaks lõppema kindlasti enne pungade puhkemist- siis algab energiakulukas protsess
puu arengus. Kevad-suvine lõikus kahandab puu jõu- ja toiteainevarusid ning võrsete kasv on
samuti tagasihoidlikum.

Suvine lõikus

Viljapuud võib lõigata ka suvel. Sel ajal hõljub küll õhus rohkem haigustekitajaid kuid
vastupanuvõime on parem ning lõikekohtade kinnikasvamine on ka kiirem. Seega kui on vajadus
üksikuid jämedamaid oksi eemaldada, tasub seda teha alates jaanipäevast. Suvel on hea eemaldada
ka rohtsed vesivõsud, tehes seda näppudega murdes. Luuviljalistel (kirsi – ja ploomipuudel) esineb
kevadel kummivoolus ehk mahlajooks, mistõttu selle vältimiseks tuleks suuri lõikeid teha suvel.
Võib siis küsida, et miks mitte üldse suvel viljapuid lõigata? Suvel varjavad lehed ära kogu puu
võrakuju, mida kujunduses on hädavajalik näha ning viljadega puu lõikamine pole samuti mõistlik.

Mida arvestada lõikusel?

Kõigepealt tasub läbi mõelda, mis on töö eesmärk. Nagu vanasõna ütleb- 9 korda mõõda, 1 kord
lõika. Kui õuna- ja pirnipuud taluvad hooldust hästi siis kirsi- ja ploomipuud vähem. Viimaste
võrad on ka oma olemuselt tihedamad ning lõikusvajadus veidi erinev. Abiks on enne kääride
kasutamist planeeritav töö mõttes läbi visualiseerida.
Vanu puid on võimalik ka noorendada. See protsess jagatakse mitme aasta peale, kus vähendatakse
puu kõrgust kui ka laiust. Samuti muudetakse võra hõredamaks, et ligi pääseks rohkem valgust ja
õhku. Sellise lõikusviisi juures on aga hea arvestada, et puu väljanägemine peaks jääma siiski
looduslähedase ja loomuliku kujuga.

Kui palju lõigata?

Pigem vähem kui rohkem. 20…25 % on ühe hooaja jooksul soovitatav maksimaalne eemaldamisele
minev osa. See väldib suures koguses vesivõsude vohamist. Need on rohtsed püstise asendiga
võrsed mis tekivad lõikekohtade lähedusse kompenseerimaks äravõetud rohtset osa. Nende
massiline tekkimine annab märku liiga tugevast lõikusest.

Kuidas ja millises järjekorras lõigata?

Sõltumata puuliigist ei jäeta lõikamisel tüügast ehk „kontsu“. See takistab haavakoe tekkimist, mis
lõikekoha kinni katab. Sealtkaudu pääsevad tüvesse erinevad bakterid lihtsamini. Samuti on liiga
lähedalt tehtud lõige väär- lõikepind oluliselt suurem ning kinnikasvamine aeglane.

– Alustada tasub katkistest ja kahjustatud okstest. Murdunud või kahjustatud oksi ei pea
eemaldama tingimata täies pikkuses, vaid sobiva hargnemise peale, kus on elus ja terve osa
– Seejärel kuivad oksad, mis elutegevuses ei osale.
– Edasi vaadatakse üle ning eemaldatakse need oksad mis kasvavad tüve suunas sissepoole ja
püstised oksad kui ka otse allapoole kasvavad. Viljakandmise seisukohalt on head
horisontaalse paigutusega oksad.
– Üle vaadata üksteise vastu hõõruvad ning ka üksteise peal paralleelselt asetsevad oksad
– Võra harvendamine ning õhulisemaks muutmine.

Õunapuude lõikuse peamine eesmärk peaks olema valgustingimuste parandamine võras. See
suurendab saagikust ning võimaldab kasvatada suuremad viljad. Peale lõikust peaks võra jääma
võimalikult loomulik. Mida vähem on aru saada, et inimene on oma käega toimetanud, seda parem.

Noore viljapuu võrakujundus

Peale noore puu istutamist, esimesel aastal, lõikamist ei toimu. Ennekõike on tähtis korralik
juurdumine. Kui on tekkinud siiski kahjustused, transpordi vms käigus, siis need murdunud oksad
tuleks eemaldada. Noor puu kasvab jõudsalt – vilju kannab vähe ja seega läheb energia kasvamisele.
Tüvipuule on soovitav valida ca 7 rõhtsama asetusega oksa. Kasvus ettejõudnud oksi kärbitakse
sobivale pungale. Peale iga lõikust peaks võra jääma võimalikult tasakaalu ning ilma topeltladvata.
Sarnaselt vanemate puude hooldusele on ka siin päevakorras suvine vesivõsude ja liigsete rohtsete
võrsete väljamurdmine.

Mahukamate tööde puhul on mõistlik eelnevalt konsulteerida oma ala tundva inimesega. Kui lõikaja
tunneb aga, et oskusi napib, on võimalus osaleda koolitusel ning edaspidi need tööd ise teostada.
Hea võimalus lõikamise kohta rohkem teada saada on tutvuda S. Järve ja V. Eskla poolt kirjutatud
raamatuga „Puude ja põõsaste lõikamine“.

Keerulisemate ning suuremate puude korral tasub kogu töö tellida väljaõppega spetsialistilt, kelleks
on arborist. Tihti on puud kõrged ning nende hooldamine eeldab juba ronimisvarustuse kasutamist.
Üldiselt kasutavad professionaalid spetsiaalset puuhooldusvarustust ning kvaliteetseid tööriistu
millede soetamine ei pruugi olla otstarbekas väikeaia omanikule.

Kuidas leida õige arborist?

Ettevõtteid ja isikuid, kes pakuvad puuhooldust on hetkel rohkem kui kunagi varem. Iga aastaga
nende arv suureneb. Mida oleks aga hea teada enne kellegi palkamist ning oma kinnistul puude otsa
lubamist? Kuidas langetada valik selliselt, et töö saaks tehtud kvaliteetselt ning ohtu ei seataks ka
inimese tervist?

Toon välja 4 kõige olulisemat punkti mida küsida:

1. Kutsetunnistus. Kvalifikatsiooniga arborist on esimene kriteerium millest peaks lähtuma.
Selle omanik on läbinud vastava õppe, mille kestvus Eestis on alates 1,5 aastast ning mis
lõpeb mahuka kahepäevase komplekseksamiga. Sertifikaadi olemasolu saab kontrollida vaid
sihtasutus Kutsekoda kodulehel (www.kutsekoda.ee) sisestades registrisse ees- ja
perekonnanime.
2. Varustus ja turvalisus. Hea on teada, milliseid töövahendeid ja varustust kasutatakse.
Kvaliteetsed töövahendid on kallid ning asjaarmastajad neid reeglina endale ei soeta.
Puuhoolduseks mõeldud rakmeid, kõisi ja muid spetsiifilisi lõikevahendeid
tavakaubandusest ei leia. Valdav osa tooteid on võimalik tellida vaid spetsiaalsetest
kataloogidest ning need omavad ka vajalikke turvasertifikaate.
3. Kuidas kavatsetakse töö läbi viia. Asja mitte tundval kliendil võib olla raske seda hinnata
kuid tasub uurida ja küsida sellegipoolest- kuidas? miks? Loogiline ja läbimõeldud tööde
järjekord kui ka selle selgitamine annavad esmase pildi sellest kas töö tegija on
usaldusväärne.
4. Varasemalt tehtud tööd. Hea on küsida näha varem tehtud töid. Palju vajalikku eelinfot leiab
ka veebis ettevõtte lehel ringi vaadates.

Harry Truu
Sinu Aed OÜ arborist