September-detsember 2016 läbisin Tallinna Tehnikaülikoolis dendroloogia kursuse.
Läbiviija: Olev Abner

dendroloogia