Sakus teostatud suure puu raie. Kasutatud tehnika: Sektsiooniline langetamine.

Teenus: