Kitsates tingimustes raiet vajav puu eemaldatakse harilikult sektsioonilise langetamise tehnikaga. Kui tavalangetamisel lõigatakse puu alt kännu küljest lahti siis piiratud alal käib asi vastupidi. Tüve eemaldama hakatakse ülevalt alla. Selleks, et üles minna kasutatakse kas ronimiskasse või köieronimistehnikat. Teel latva puhastatakse tüvi okstest ning ülesse jõudes asutakse puud tükkhaaval lõikama. Sektsioonide suurused sõltuvad peamiselt nende massist.

Teenus: