lehele1Varakult saabuma hakanud kevad ning päikeselised päevad annavad märku sellest, et aeg kevadtöödeks on käes. See jätab aiandushuvilisele seega rohkem aega istutusalade ning puude põõsaste hooldamiseks. Meie kliimas on mõistlik viljapuid kohendada siis, kui suured pakased on möödas. Vastasel korral on oht külmast rabedaid oksi kogemata murda ning rebendid on lõikamisel lihtsad tulema. Varakevadise lõikuse kasuks räägib ka see, et lõikepinnad jäävad avatuks lühikeseks ajaks.

Mida siis silmas pidada viljapuu hooldusel? Kõigepealt peaks selgeks tegema, mis on hoolduse eesmärk ning arvestada tuleb ka sellega, et õunapuudel ning luuviljalistel on hooldusvõtted erinevad. Kui õuna- ja pirnipuud taluvad noorendamist hästi, siis kirsi- ja ploomipuud vähem.

Lõikuse juures on üks olulisemaid reegleid see, et lõigata pigem vähem kui rohkem. 20..25% on ühe hooaja jooksul võra vähendamine maksimaalne, mida eemaldada. See väldib ka suures koguses vesivõsude vohamist. Vesivõsude massiline tekkimine annab märku liiga tugevast lõikusest. Pikka aega hooldamata olnud puid tuleks korda seada seega mitmete aastate jooksul.

Õunapuu lõikuse eesmärgiks on võras valgustingimuste parandamine, mis suurendab saagikust ning võimaldab kasvatada suuremad viljad.

Alustada tasuks kuivanud ja katkiste okste eemaldamisest. Teiseks tüve poole kasvavad oksad. Viljakandmise seisukohalt on head enamasti horisontaalse suunaga oksad. Lõikusel ei tohiks jätta tüükaid. Need kuivavad ning sealt kaudu on lihtne puusse tungida erinevatel bakteritel. Samuti liiga lähedalt tehtud lõige on väär kuna lõikekoha kinnikasvamine on raskendatud.

Hea võimalus lõikamise kohta rohkem teada saada on lugeda Sulev Järve ja Väino Eskla poolt kirjutatud raamatut „Puude ja põõsaste lõikamine“.

Keerulisemate ja suuremamahulisemate tööde puhul on soovitav eelnevalt konsulteerida spetsialistiga. Üldiselt kasutavad professionaalid kvaliteetseid tööriistu, millede soetamine ei pruugi olla otstarbekas väikeaia omanikule.