Õpingud Pärnumaa kutsehariduskeskuses hakkavad peagi lõpule jõudma. Arboristi erialale õppima asumisest on möödas pea 1,5 aastat.  Alates 23. märtsist kuni 10. aprillini osalen arboristi praktikal Lätis, Erglis. Selle eesmärgiks on erinevate puuhoolduse ning raiete juures vajalike tehnikate omandamine reaalses töökeskkonnas – aktiivse liiklusega linnatänavad, kalmistud ning pargid. 20150330_143557